Mang Đến Sự Tốt Lành

Chương trình quảng bá

Khuyến mãi – dietmam-cantanil-bolis – hè thu 2021 – đầu vụ trúng to – khỏi lo cỏ ốc

Vụ Hè Thu 2021 này bà con mua các sản phẩm DIETMAM 360EC, CANTANIL 550EC, BOLIS 12GB có cơ hội trúng 3 xe Honda Airblade, 19 TV Samsung 50in, 99 quạt máy Senko và hàng chục ngàn gói Bolis. ĐẦU VỤ TRÚNG TO- KHỎI LO CỎ ỐC