Mang Đến Sự Tốt Lành

Chương trình

Cánh đồng mơ ước

Đây là chương trình do công ty TNHH ADC thực hiện trên các tỉnh ĐBSCL và Tây Ninh từ vụ Đông xuân 2012-2013 với diện tích ban đầu 4.100ha.
Mô hình sau đó được nhân rộng và phát triển qua từng năm cụ thể là năm 2015 Chương trình CĐMƯ đã triển khai thực hiện được 1.490 điểm thực hiện với tổng diện tích 44.826 ha cùng với sự tham gia của 27.472 nông dân tham gia vào chương trình.

Chương trình Cánh Đồng Mơ Ước

Mục đích thực hiện

 • Hỗ trợ vốn sản xuất cho nông dân.
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho người sản xuất.
 • Xây dựng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao, an toàn, nâng cao giá trị nông sản.
 • Tiết kiệm chi phí, Tăng thu nhập, lợi nhuận cho người nông dân.
Chương trình Cánh Đồng Mơ Ước

Quyền lợi của nông dân

 • Được công ty đầu tư toàn bộ vật tư từ đầu vụ đến cuối vụ.
 • Được nhân viên công ty hướng dẫn về kỹ thuật trong sản xuất, đảm bảo hiệu quả sản xuất.
 • Được sử dụng phân hữu cơ khoáng Con Bò Sữa (giúp cải tạo đất, tăng độ phì cho đất) và đây là tiền đề giúp cho việc sản xuất theo hướng bền vững.
 • Nông dân sử dụng các sản phẩm chất lượng nhất và có nguồn gốc rõ ràng.
 • Nông dân được tham gia tập huấn theo từng vụ và được tặng quà mỗi vụ.
 • Nông dân được hỗ trợ tiền sau khi thanh toán chi phí đầu tư.
Chương trình Cánh Đồng Mơ Ước

Trách nhiệm của nông dân

 • Sử dụng đúng hướng dẫn theo quy trình Cánh Đồng Mơ Ước của công ty ADC.
 • Không tự ý mua bán phân thuốc trong quy trình ra bên ngoài.
 • Không sử dụng sản phẩm công ty khác vào quy trình Cánh Đồng Mơ Ước.
 • Làm điểm trình diễn và hội thảo cho công ty khi cần.
Chương trình Cánh Đồng Mơ Ước

Cách tham gia

 • Liên hệ thành viên Câu lạc bộ Nông dân ADC tại địa phương.
 • Liên hệ nhân viên Marketing ADC tại địa bàn.
 • Liên hệ hotline 1900 9037 để được tư vấn cụ thể.