Mang Đến Sự Tốt Lành

Hoạt động cộng đồng

Câu lạc bộ Nông dân

  • Nơi ba nhà: nhà nông, nhà kinh doanh và nhà khoa học cùng kết hợp với nhau tạo nên một thế kiềng ba chân bền vững trên những Cánh đồng Mơ ước;
  • Nơi các kỹ sư, câu lạc bộ nông dân ADC gắn kết chặt chẽ với nông dân, cùng ăn, cùng ở và cùng làm.

   Hơn 1000 CLB nông dân ADC hoạt động
  Hơn 32000 ha diện tích Cánh đồng Mơ ước
   Hơn 15000 nông dân canh tác
   Hơn 6 triệu lợi nhuận tăng thêm (mỗi ha)