Mang Đến Sự Tốt Lành

Thuốc trừ bệnh

Bump 650wp

Triệt để và bền bỉ hơn
Đặc trị

Cháy lá (đạo ôn)
Khô cổ bông (đạo ôn cổ bông)

BUMP 650WP – Thuốc đặc trị bệnh cháy lá (đạo ôn) và khô cổ bông (đạo ôn cổ bông) trên lúa. Tác động cộng hưởng giữa 2 hoạt chất trừ nấm giúp BUMP 650WP có hiệu lực triệt để và bền bỉ hơn.
BUMP 650WP – Được cây hấp thụ nhanh nên khó bị mưa rửa trôi.
BUMP 650WP – Làm cho vết bệnh mau khô, giúp lúa phục hồi nhanh.

Thành phần

Tricyclazole ……… 400g/kg
Isoprothiolane ……… 250g/kg
Phụ gia

Nguyên liệu

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA

Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Loại bệnh Liều lượng
Lúa Cháy lá (Đạo ôn)
Khô cổ bông (Đạo ôn cổ bông)
Pha 40g/bình 25 lít

Phun ngừa hoặc khi bệnh vừa chớm xuất hiện.
Phun lặp lại sau 7 ngày nếu thấy cần thiết.
Lượng nước sử dụng: 400 lít/ha. Phun ướt đều tán lá.
Không cần pha trộn với thuốc trừ đạo ôn khác.
Thời gian cách ly: 7 ngày.
Giai đoạn trổ xẹt, trổ đều nên kết hợp 40g BUMP 650WP và 20ml HELP 400SC pha cho bình 25 lít để quản lý tốt nhất bệnh lem lép hạt

Quy cách đóng gói

Gói: 18g, 25g, 40g, 100g