Mang Đến Sự Tốt Lành
Thuốc trừ bệnh

camilo 150sc (LÚA)

sữa sung đòng – cứng lá

Đặc trị

ĐỐM VẰN
LEM LÉP HẠT

CAMILO 150SC – Công nghệ phối trộn tuyệt hảo, tác động mạnh.
CAMILO 150SC – Hiệu quả nhanh giúp đòng sung đòng khoẻ
CAMILO 150SC – Lá dày – lá cứng.

Thành phần

Azoxystrobin …….. 50g/lít
Hexaconazole …….. 100g/lít
Phụ gia

Nguyên liệu

Nguyên liệu của: Asahi Chemical Mfg. Co., Ltd. Japan
500, Takayasu, Ikaruga – cho, Ikoma – gun Nara-Pref, Japan

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng Bệnh hại Liều lượng
Lúa Đốm vằn (Khô vằn) 0.5 – 0.7 lít/ ha (25 – 35ml/ 16 lít nước)
Lem lép hạt 0.7 lít/ ha (35ml/ 16 lít nước)
Đốm nâu 0.6 lít/ ha (30ml/ 16 lít nước)

Phun phòng (40 – 45) ngày sau sạ hoặc phun khi bệnh chớm xuất hiện.
Thời gian cách ly: 14 ngày.
Lượng nước phun: 400 – 600 lít/ha
Lắc  kỹ thuốc trước khi sử dụng.
Giai đoạn lúa làm đòng nên kết hợp với 40ml CAMILO 150SC và 75g DITHANE-M45 80WP pha cho bình 25 lít hoặc pha 40ml CAMILO 150SC với 15ml AMISTA cho bình 25 lít.

Quy cách đóng gói

Gói: 10ml