Mang Đến Sự Tốt Lành

Thuốc trừ bệnh

Dithane M-45 80WP

Xanh cây – Sạch bệnh
Thuốc trừ bệnh phổ rộng trên nhiều cây trồng

Bổ sung vi lượng Kẽm và Mangan

DITHANE M-45 80WP – Công thức độc đáo cho hàm lượng thành phần ổn định, gia tăng cung cấp vi lượng Kẽm (Zn2+) và Mangan (Mn2+) cho cây, giúp bảo vệ cây sạch bệnh, gân lá cứng và xanh mướt hơn.

Thành phần

Mancozeb ……….. 80% w/w
Phụ gia

Nguyên liệu

Nguyên liệu của: DOW Agrosciences
9330 Zionsville, Indianapolis, Hoa Kỳ

Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng

Bệnh hại Liều lượng Cách dùng
Khoai tây, Cà chua Mốc sương 1.5 – 2.0kg/ ha Lượng nước phun 480 lít/ ha.
Lúa Lem lép hạt 2.0 kg/ha Lượng nước phun 480 lít/ ha.
Phun thuốc vào cuối giai đoạn làm đòng.
Cà phê, Điều, Xoài Thán thư 0.3 – 0.35% Phun ướt đều cây trồng khi
tỷ lệ bệnh xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
Vải Mốc sương 0.35%
Lúa Đạo ôn 2.5 – 3.5kg/ ha Lượng nước phun 500 – 600 lít/ ha.
Nho Mốc sương
Cà phê Rỉ sắt

Thời điểm phun: Phun phòng hoặc khi bệnh vừa xuất hiện, nếu cần thiết phun lại sau 7 – 10 ngày.
Thời gian cách ly: 7 ngày trước khi thu hoạch.
Hướng dẫn sử dụng “Quy trình quản lý bệnh: Nứt thân xì mủ cây Sầu Riêng”

Quy cách đóng gói

Gói: 100g, 250g, 500g, 1kg