Mang Đến Sự Tốt Lành

Thuốc trừ cỏ

Cantanil 550EC

Đặc trị

Các loại cỏ hậu nẩy mầm trong ruộng lúa

CANTANIL 550EC – Là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm, thời gian phun xịt rộng 4 – 12 ngày sau sạ.

CANTANIL 550EC – Diệt cả 3 nhóm cỏ hiệu quả và kéo dài. Diệt trừ nhiều loài cỏ quan trọng trong ruộng như: Cỏ lồng vực, Cỏ đuôi phụng, Cỏ cháo, Cỏ chác, Cỏ lác rận, Rau mác bao, Cỏ xà bông,…

Ít ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa.

Thành phần

Butachlor …….. 275g/ lít
Propanil …….. 275g/ lít
Phụ gia

Nhà sản xuất

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA

Hướng dẫn sử dụng

 

Thời gian sử dụng Liều lượng
4 – 6 ngày sau sạ 80ml/bình 16 lít hoặc 125ml/bình 25 lít
7 – 9 ngày sau sạ 100 ml/bình 16 lít hoặc 150 ml/bình 25 lít
10 – 12 ngày sau sạ 120ml/bình 16 lít hoặc 180ml/bình 25lit1

Trước khi phun đất ruộng cần phải ẩm nhưng không ngập nước.

Sau khi phun thuốc 2 – 3 ngày, cho nước vào ruộng để cỏ chết triệt để hơn.

Để tăng hiệu quả trừ cỏ có thể kết hợp pha 50ml DIETMAM 360EC và 80ml CANTANIL 550EC cho bình 16 lít, phun giai đoạn 4 – 5 ngày sau khi sạ.

Lượng nước phun: 320 – 400 lít/ha.

Thời gian cách ly: Không xác định.

Quy cách đóng gói

Chai: 100ml, 480ml, 1 lít