Mang Đến Sự Tốt Lành

Thuốc trừ cỏ

Super-bu 60ec

Không còn cỏ dại – không ngại chết mầm
Đặc trị

Các loại cỏ
trên ruộng lúa

SUPER-BU 60EC – Có tính nội hấp mạnh, dùng để trừ cỏ tiền nẩy mầm.
SUPER-BU 60EC – Trừ được nhiều loại cỏ quan trọng cho cây lúa và cây họ đậu.
SUPER-BU 60EC – An toàn cho cây trồng, ít độc với người, cá.

Thành phần

Butachlor …….. 600g/lít
Chất an toàn Fenclorim …….. 150g/lít
Phụ gia

Nhà sản xuất

Shanxi Province Jingxing Pesticide Factory
No 54 Bis Hongda Str, Jingxing – Shanxi Province – China

Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Đối tượng Cách dùng

Lạc

Cỏ dại 1 – 1.4 lít/ ha (50 – 70ml/ bình 16 lít);
Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha.
Phun sau khi gieo từ 1 – 3 ngày.
Lúa sạ 0.8 – 1.0 lít/ ha (50ml/ bình 16 lít);
Lượng nước phun: 320 lít/ha.
Phun thuốc sau khi sạ 0 – 4 ngày.

Lưu ý (sử dụng trừ cỏ trên lúa):
– Giống nẩy mầm tốt, ra rễ mạnh.
– Vô nước sau khi phun 2 – 3 ngày, giữ ruộng đủ ẩm. Đánh rãnh, thoát nước tránh đọng vũng.
– Sau khi phun gặp mưa nên giữ nước lại qua đêm và thoát nước sau đó.
– Thời tiết lạnh (vụ Đông Xuân) cây sinh trưởng chậm, nên phun khi lúa được 1.5 – 2 lá.
Thời gian cách ly: Không xác định.
– Để tăng hiệu quả trừ cỏ lên tối đa có thể kế hợp 2 cách như sau:
+ Cách 1: Pha 50ml DIETMAM 360EC và 50ml SUPER BU 60EC cho bình 16 lít phun giai đoạn từ 0 – 4 ngày sau sạ.
+ Cách 2: Pha 50ml SUPER BU 60EC và 80ml CANTANIL 550EC cho bình 16 lít từ 3 – 7 ngày sau sạ.

Quy cách đóng gói

Chai: 100ml, 500ml, 1 lít