Mang Đến Sự Tốt Lành

Thuốc trừ sâu

Methink 25EC

vững tin Chất Lượng
Đặc trị

• Rệp sáp trên cà phê
• Sâu phao trên lúa

METHINK 25EC – Là thuốc có tác động lưu dẫn, thầm sâu, tiếp xúc nhanh và hiệu lực kéo dài

Thuốc có hiệu quả trên những loại sâu hại khác

Thành phần

Quinalphos …….. 250g/lít;
Phụ gia

Nhà sản xuất

Shanxi Province Jingxing Pesticide Factory
No 54 Bis Hongda Str, Jingxing – Shanxi Province – China

Hướng dẫn sử dụng

 

Cây trồng Sâu hại Liều lượng
Lúa Sâu phao 1.0 – 1.25 lít/ ha
Pha 100 – 125ml/bình 25 lít
Nhện gié 1.6 lít/ ha
Pha 100 – 125ml/bình 25 lít
Cà phê Rệp sáp 0.31 – 0.38%
Pha 300 – 380ml/100 lít nước hoặc 75ml/bình 25 lít
Phun ướt đều cây trồng khi rệp xuất hiện

Thời gian cách ly: 14 ngày.
Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha

Quy cách đóng gói

Chai: 250ml