Quy trình quản lý bệnh nứt thân xì mủ Sầu Riêng

Quy trình quản lý bệnh nứt thân xì mủ Sầu Riêng

Mang Đến Sự Tốt Lành kỹ thuật nông nghiệpQuản lý bệnh nứt thân xì mũtrên cây sầu riêngNGUYÊN NHÂN GÂY RA CÂY CHẾT   YẾU TỐ CANH TÁC VÀ DINH DƯỠNGXử lý ra hoa liên tục, cây mất cân bằng dinh dưỡng, dẫn đến suy yếu và kiệt quệ. Sử dụng phân hữu cơ chưa hoai mục.  YẾU TỐ...