[CTKM] SẠCH CỎ TRÚNG TO CÙNG CANTANIL 550EC – CÓ TEM LÀ TRÚNG! CÓ TEM LÀ TRÚNG

[CTKM] SẠCH CỎ TRÚNG TO CÙNG CANTANIL 550EC – CÓ TEM LÀ TRÚNG! CÓ TEM LÀ TRÚNG

Bà con mua 𝗖𝗔𝗡𝗧𝗔𝗡𝗜𝗟 𝟱𝟱𝟬𝗘𝗖 có logo “SẠCH CỎ TRÚNG TO” và xé nhãn chai sẽ ngẫu nhiên nhận được 01 tem cào may mắn với tỉ lệ trúng 100% gồm một trong các giải thưởng sau:  05 Giải Nhất: Mỗi giải 01 Xe HONDA FUTURE 125FI  199 Giải Nhì: Mỗi giải 01 Quạt SENKO...